Klikk deg inn på ønsket tomt for å se om den er ledig. Ta kontakt med megler ved interesse.

Innkjøring til det nye tomtefeltet er på nordsiden av Ringstadåsen nr. 12, 1667 Rolvsøy.

Fra denne adressen er det skiltet en sti opp til det nye tomteområdet.

 

 

poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly

Tomt 1

762 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 30 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 2

736 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 30 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 3

788 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 30 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 4

784 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 30 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 5

1 000 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 6

1 119 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 7

840 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 8

862 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 9

858 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 10

870 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 25 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Solgt

Tomt 11

592 m2

Reguleringsbestemmelser på Ringstadåsen

 • Ingen byggeklausul. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
 • 30 % BYA
 • Utleieleilighet på inntil 50 kvm
 • Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal mønehøyde 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter, målt gjennomsnitt planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 m over gjennomsnitts ferdig planert terreng.
 • Garasje/Carport på maks BYA 50 kvm
Reservert