Bilder av tilsvarende leilighet i Trondalstoppen (2 etg):