Bilder fra tilsvarende leilighet i Trondalstoppen: