Nye boliger kommer, ta kontakt ved interesse: Bjørn Tollefsrud Mob: 90 75 31 90

Utsikt over Visterflo