Nærmiljøtorget

Ved å bo på Ringstadåsen har du en unik nærhet til idrettsanlegg og barneskole og det fantastiske kulturlandskapet rundt Visterflo. Ringstadåsen ligger med kort avtand til EG Solli, i nærheten av sykehuset på Kalnes.

 

NYLENDE SKOLE:Nylende skole

Nåværende bygning som huser Nylende skole stod ferdig i 1975. Altså feiret skolen i 2006 30 – års – jubileum i «nye» lokaler.

Våren 1999 var skolen ferdig påbygd og renovert og framstod da slik den gjør i dag. Nylende skole er ellers Fredrikstads eldste skole – det første skolehuset på nordre Rolvsøy stod ferdig i 1863.

Det betyr at Nylende skole ble 150 år i 2013!  150 års – jubileet ble behørig feiret i 2013!

Hjemmesiden til Nylende skole

 

NYLENDE IF:Nylende idrettsplass

 

 

 

ØSTFOLD SENTRALSYKEHUS – KALNESSykehuset Kalnes nr. 2

Hjemmesiden til Sykehuset Østfold – Kalnes